לוח חופשות

לוח חופשות אחיד למתנדבי השירות הלאומי שנת שירות תשפ"א (2020-2021) עפ"י תקנות רשות השירות הלאומי האזרחי

מועד תחילת השירות: יום שלישי יב' באלול תש"פ (1.9.2020)

מועד

תאריך עברי

תאריך לועזי

ימי שבתון

ימי חופשה

למתנדב 5 ימים בשבוע

למתנדב 6 ימים בשבוע

ראש השנה

כ"ט באלול תש"פ- ב' בתשרי תשפ"א

18/9/20-20/9/20

2

0.5 (ערב ראש השנה)

0.5 (ערב ראש השנה)

יום כיפור

ט'-י' בתשרי תשפ"א

27-28/9/20

סוכות

י"ד-כ"ב בתשרי תשפ"א

2-10/10/20

2

2.5 (0.5 לכל יום כולל ערב חג וחוה"מ)

2.5 (0.5 לכל יום כולל ערב חג וחוה"מ)

חנוכה

כל מתנדב/ת זכאי/ת ליום חופשה אחד

1

1

פורים

כל מתנדב/ת זכאי/ת ליום חופשה אחד (לפי התאריך בו חל פורים במקום שירותו)

1

1

פסח

י"ד-כ"א בניסן תשפ"א

27/3/21-3/4/21

2

2.5 (0.5 לכל יום כולל ערב חג וחוה"מ)

3 (0.5 לכל יום כולל ערב חג וחוה"מ)

יום הזיכרון

ב' באייר תשפ"א

14/4/21

0.5

0.5

יום העצמאות

ג' באייר תשפ"א

15/4/21

1

שבועות

ה'-ו' בסיוון תשפ"א

16-17/5/21

1

תשעה באב

ט' באב תשפ"א

18/7/21

1

למתנדבים שצמים בלבד בכפוף לחתימה על תצהיר

למתנדבים שצמים בלבד בכפוף לחתימה על תצהיר

סה"כ ימים מנוצלים

8

9

יתרת ימי חופשה לניצול עד ל- 31/08/21

14

17

  • מועד סיום שנת השירות: כג' באלול תשפ"א (31/08/2021)


  • חצי יום חופשה משמעותו- מתנדב/ת רשאי/ת להיעדר ביום זה (ואין לחייבו/ה לשרת חצי יום ). יום זה יחושב כחצי יום חופשה במניין סך ימי החופשה.


  • בימי הצום שאינם ט' באב או יום כיפור רשאי מתנדב להעדר שעתיים בלי צורך להשלימם זאת בכפוף לכך שהמתנדב אכן צם וחותם על תצהיר שהוא צם.


  • סה"כ ימי חופשה: 22 ימי חופשה במהלך השנה. 8 ימים בחגים עפ"י הפירוט הנ"ל ו-14 ימים נוספים בימי חול במהלך השנה.

    חשוב לזכור כי מתנדבי השירות נדרשים לתאם את ימי חופשתם מראש אל מול הממונה הישיר, תוך התחשבות בצורכי היחידה.