לוח חופשות

לוח חופשות אחיד למתנדבי השירות הלאומי שנת שירות תשפ"א (2020-2021) עפ"י תקנות רשות השירות הלאומי האזרחי

מועד תחילת השירות: יום שלישי יב' באלול תש"פ (1.9.2020)

מתנדב יהודי
מתנדב דרוזי
מתנדב נוצרי
מתנדב מוסלמי
ראש השנה – 2 ימים
חג אל אדחה – 4 ימים
חג המולד – 2 ימים
הראשון במוחרם(ראש השנה) – 1 יום
יום הכיפורים – 1 יום
חג הנביא שועייב (יתרו) – 4 ימים
ראשית השנה – 1 יום
חג המולד הנביא – 1 יום
סוכות – 1 יום
יום העצמאות – 1 יום
התגלות – 1 יום
חג אל פיטר – 3 ימים
שמחת תורה – 1 יום
חג הנביא אל ח'דר (אליהו) – 1 ימים
יום שישי לפני הפסחא – 1 יום
חג אל אדחה – 4 ימים
פסח – 2 ימים
חג הנביא סבלאן – 1 יום
חג הפסחא – 2 ימים
יום העצמאות – 1 יום
שבועות – 1 יום
עליה השמימה – 1 יום
יום העצמאות – 1 יום
יום העצמאות – 1 יום
מתנדב אשר חוגג ביו"ט שני של גלויות בהתאם להלכה
יצהיר על כך ויהיה זכאי
לחופשה נוספת ביום זה
חג שבועות – 2 ימים
סה"כ – 9/10 ימים
סה"כ – 11 ימים
סה"כ – 11 ימים
סה"כ – 10 ימים
  • מתנדב/ת רשאי/ת להיעדר ביום זה (ואין לחייבו/ה לשרת חצי יום ). יום זה יחושב כחצי יום חופשה במניין סך ימי החופשה. 
  • בימי הצום שאינם ט' באב או יום כיפור רשאי מתנדב להעדר שעתיים בלי צורך להשלימם זאת בכפוף לכך שהמתנדב אכן צם וחותם על תצהיר שהוא צם. 
  • סה"כ ימי חופשה: 22 ימי חופשה במהלך השנה

    חשוב לזכור כי מתנדבי השירות נדרשים לתאם את ימי חופשתם מראש אל מול הממונה הישיר, תוך התחשבות בצורכי היחידה.